Prosedür

Yığınlaştırmak

Proses mühendisliğinde yığınlaştırmak genel olarak bir partikülün büyütülmesi anlamına gelir ve tane büyütme veya granülasyon olarak da adlandırılır. Aglomeraların oluşması için ön koşul, birincil parçacıklar arasında çok sayıda temas noktalarının var olması ve bu temas noktalarındaki yapışma kuvvetleridir. Temel olarak yeterince ince oldukları sürece tüm katı maddeler yığınlaştırılabilir. Aglomerasyon bağlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak uygulanmakta olup bağlayıcı madde kullanımı daha ağırlıklıdır.

Aglomerasyonun hedefi, bir maddenin depolanmasını kolaylaştırmaktır. Ayrıca örneğin akıcılık, karıştırılabilirlik veya toz oluşumu gibi madde özellikleri de iyileştirilmelidir.

Yığınlaştırma işleminin detayları

Yığınlaştırmada ör. peletleme, çökeltme veya sinterleme gibi çeşitli teknikler arasında ayrım yapılır. Peletlemede örneğin plastik atıklarından yüksek dökme ağırlıklı granüller elde edilir. Granüller friksiyon yardımıyla erime noktasının altında sıcaklıklara getirilir. Sinterlemede ince taneli katı maddelerin ısıtılması vasıtasıyla eriyen parçacık yüzeylerindeki moleküllerin birbirleriyle bileşikler oluşturması sağlanır. Sıvılardaki katı madde parçacıklarının büyük parçalar olarak birleşmesini sağladığından çökeltme de maddelerin filtrelenmesi için önemli bir yöntemdir.

Uygulamalar

Bir emülsiyonun pozitif bir özelliği, olabildiğince küçük parçacıklar olduğundan ve yığınlaştırma, faz ayrımının bir ön kademesi niteliğinde olduğundan yığınlaştırma, emülsiyon bazındaki çoğu ürünlerde görülmemelidir. Aglomerasyona karşı etki etmek ve sıvı veya yüksek viskoziteli ürünlerde parçacıkları küçültmek için istikrarlı bir emülsiyonun üretilmesini güvenceye almak adına ekseriyetle homojenleştirme yöntemine başvurulur.

Buna karşın istenmeyen bir aglomerasyon süreci, sütten laktozun çıkarılmasıdır. Aglomerasyonlar çoğunlukla, istenen veya istenmeyen partikülleri ayırmak için süspansiyonlarda uygulanır.

Detaylar

Yığınlaştırmada özellikle münferit katı maddelerin birbirileriyle temas haline getirilmesi ve bu esnada bağlanabilmeleri önemlidir. Akabinde aglomeranın tahrip edilmesini önlemek için aglomera üzerine her türlü kuvvet uygulanmasından kaçınılmalıdır.